Význam plavaní

Ze všech předností, které kojenecké "plavání" má, je nejhodnotnější psychický a citový dopad tohoto zájmu na všechny členy rodiny. Dítě má z pohybu ve vodě v těsné blízkosti rodiče radost, těší se na něj. Rodiče to motivuje věnovat se dítěti více, než vyžaduje základní péče. Tím se lépe poznávají, získávají k sobě hlubší citové pouto a zájem o sebe.


 • Psychický a citový dopad - prohloubení vzájemného porozumění a citové vazby mezi rodičem a dítětem.
 • Dechová cvičení - dítě naučí zvládat dechová cvičení, která vedou k vyšší odolnosti vůči respiračním nemocem.
 • Fyzické otužení organismu rodiče i dítěte - plavající děti jsou v porovnání s dětmi, které neplavou prokazatelně otužilejší - zdravější.
 • Kvalitní psychomotorický vývoj.
 • Rozvoj rovnováhy, koordinace pohybů a orientačních schopností dítěte.
 • Dítě se naučí plavecké dovednosti.
 • Význam pro záchranu života - pokud dítě, které pravidelně plave, spadne do vody, reaguje většinou klidně a nenastává šoková reakce.
 • Zpestření denního režimu rodičů i dětí.
 • Dítě se naučí spolupracovat, soustředit, je bystřejší.
 • Dítě lépe jí i spí.

Další klady
 • Děti si postupně a nenásilně zvykají na kolektiv dětí a lidí kolem sebe.
 • Pěstování hygienických a výchovných návyků.
 • Zpestření denního režimu rodičů i dětí.
 • Dítě se naučí spolupracovat, soustředit.
 • Odreagování rodičů na mateřské dovolené a vzájemná výměna zkušeností.