Náhrady a storna

Omlouvání lekcí je pomocí náhradového systému www.kajmanek.auksys.cz

Za včas omluvené lekce si můžete nahradit v městské bazénu v Litomyšli či ve Svitavách - náhradní lekci si sami zarezervujete v náhradovém systému (lekce musí být vybrány do konce zaplaceného kurzu).

Za včas omluvenou je považována ta lekce, kdy rodiče dítě omluví nejpozději den před samotnou hodinou do 16.00 hodin.
Povinnost omlouvat neúčast na lekci se vztahuje, i pokud se neomlouváte včas a to v den plavání - nejpozději do 8.00 hod.
Náhradu si můžete udělat dopředu (i když nemáte žádnou omluvenou lekci), systém dovolí dvě. až pak někdy omluvíte, systém vám lekce srovná. vřele doporučujeme, bude se vám to určitě hodit :-)
Náhrady je potřeba zvládnout vychodit v rámci právě zaplaceného kurzu (proto ta možnost přednáhrad ). v případě, že vyberete přednáhrady, ale nebudete nemocní, můžete si omluvit poslední lekce či doplatíte přednáhrady na recepci. 

Lekce nelze převádět do dalšího kurzu!

Povinnost omlouvat neúčast na lekci máte i na náhradní hodinu. Náhradní lekce je nutné vybrat nejpozději do ukončení právě zaplaceného kurzu. V případě zrušení lekce z naší strany, vám bude samozřejmě poskytnuta lekce v náhradním termínu.

STORNO PODMÍNKY:
Kurzovné je nevratné!
Pokud máte omluveno více jak 6 lekcí po sobě jdoucích v jednom kurzu z důvodu nemoci a rozhodnete se kurz ukončit, vracíme 70% z ceny nevybraných lekcí. Nutné lékařské potvrzení!