Využijte příspěvek na plavání

08.02.2023

Milí rodiče, zde vám uvádíme přehled čerpání příspěvků na plavání dětí u jednotlivých pojišťoven. Doporučujeme podrobněji přečíst podmínky čerpání příspěvků na stránkách vašich pojišťoven - zde uvedené informace nemusí být aktuální.

Všeobecná zdravotní pojišťovna - VZP 111

 • 500 Kč pro děti do 1 roku na plavání kojenců a vaničkování organizované v kroužcích, spolcích, klubech apod.

  1 000 Kč pro děti ve věku od 1 roku do 18 let na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru

  • organizovanou v kroužcích, spolcích, klubech, domech dětí a mládeže apod. (např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, hokej, volejbal, basketbal, bruslení, plavání, gymnastika) nebo školským zařízením (mateřská škola, základní škola, střední škola)
  • sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb.
  • úhradu startovného nebo členského příspěvku
  • pro děti ve věku 15-18 let na úhradu permanentky za pohybové aktivity

  Tip pro vás: Pro jednoleté dítě můžete v roce 2023 požádat o příspěvek až 1 500 Kč, a to do 1 roku věku 500 Kč například na plavání kojenců a následně po 1. narozeninách až 1 000 Kč na pravidelné pohybové aktivity. Splnění podmínky věkové hranice je posuzováno k datu podání žádosti.

  Příspěvek lze čerpat postupně.

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky - VOZP 201

 • Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce

  • Permanentní vstupenky (vč. dobití čipu či karty) - pokud jednu permanentní vstupenku využívá více pojištěnců, může o příspěvek požádat každý z nich, avšak všechny žádosti vztahující se k této vstupence musejí být předloženy pohromadě. Příspěvky se pak v součtu vyplatí pouze do výše ceny vstupenky. Permanentní vstupenku lze případně nahradit nejméně 10 jednorázovými vstupenkami s různými daty z celistvého období max. 90 dnů v jednom roce.

  • Plaveckého kurzu.

  • Kurzu plavání rodičů s dětmi nebo vaničkování (příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě).

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  - 205

 • Až částkou až 1000 Kč. Příspěvek bude poskytnut na organizované plavecké kurzy dětí ve věku do 10 let včetně. Nejedná se o individuální návštěvy plaveckých bazénů rodičů s dětmi, ani proplácení permanentek. Vystavujícím subjektem může být i školka nebo škola.

Zaměstnanecká pojišťovna škoda - 209

 • příspěvek pro maminku a novorozence až 500 Kč na pohybové aktivity 

 • příspěvek SPORT junior do 18 let, až 700 Kč na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, sportovní prohlídky, dětské sportovní tábory, sportovní kroužky ve škole

Oborová zdravotní pojišťovna - 207

 • Až 1000Kč ročně na plavání dětí - závisí na výši zbývajícího kreditu k čerpání - více se dozvíte ve vaší Vitakartě.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra - 211

 • Až 1500Kč na organizované plavání, plavání rodičů s dětmi...