Plavání v bazénu - kojenci a batolata

28.02.2023

Plaveme v Litomyšli a ve Svitavách

Kurzy v bazénu jsou organizovány v desetitýdenních cyklech. To znamená, že se plave vždy jednou nebo dvakrát týdně v určené hodiny po dobu deseti týdnů. Pobyt ve vodě spolu s rodičem trvá 30 minut. Děti jsou rozděleny do skupinek podle věkových kategorií, pokročilosti a popřípadě jiných kritérií stanovených instruktorkami s přihlédnutím k psychomotorické vyspělosti dítěte. Plaveme v malých skupinách, což umožňuje, že každá maminka (tatínek) má možnost během kurzu mluvit s instruktorkou a všichni se mohou navzájem poznat. Kurz je postaven tak, aby jeho zvládnutí nečinilo potíže ani v případě i několika absencí.
Během prvního (základního) kurzu zvládnete se svým dítětem všechny základní cviky, část her, a dechová cvičení včetně potápění. Celý kurz probíhá hravou, citlivou a nenásilnou formou za doprovodu písniček, básniček, říkadel a škádlivek, které malé děti psychicky uklidňují a současně napomáhají rozšiřovat slovní zásobu. Děti se ve vodě baví a zároveň cvičí koordinaci pohybů a rovnováhu, postupujeme od nejjednodušších prvků ke složitějším. K výuce používáme různé pomůcky - plavací pásky kroužky, míčky, plavecké desky, zvířátka, nafukovací míče, žížaly, kruhy, pontony a další.

Náplň kurzů pro děti od 6ti měsíců:

 • procvičování dovedností v souladu s psychomotorickým vývojem dítěte
 • nácvik a osamostatňování polohy na zádech
 • práce s destičkou
 • nácvik prvků abecedy potápění
 • záchranné techniky
 • vylézání na okraj bazénu
 • orientační a koordinační hry posilující svalstvo celého těla - hopsání, změny poloh,
 • skoky ze sedu
 • otužování dětí

Náplň kurzů pro děti od 12ti měsíců:

 • splývání na zádech i na bříšku spojené s posilováním
 • práce s destičkou a plaveckým páskem
 • nácvik výdechů do vody
 • skoky do vody ze sedu i stoje, po hlavě i s obraty
 • nácvik potápění
 • orientace pod vodou i na hladině
 • ručkování po okraji bazénu
 • vylézání na okraj bazénu
 • orientační a koordinační hry posilující svalstvo celého těla
 • společné potápění rodičů s dětmi - plavání ve ztížených podmínkách
 • plavání s ploutvemi, šnorchlem a potápění s brýlemi
 • základy plaveckých pohybů