Kajmánek vám nabízí plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Dále také pořádáme tábory pro rodiče s dětmi, plavání mořských panen a akce pro věřejnost.

Kurzy plavání 

Plaveme v Litomyšli a Svitavách

Děti se přirozenou a hravou formou postupně učí základním plaveckým dovednostem, které musí zvládnout každý, kdo se chce naučit plavat. Naučí se splývat v poloze na zádech i na bříšku, vydechovat do vody, skákat, s úsměvem se potápět a orientovat pod vodou. Především však získá cit pro vodu, který je důležitý pro pohyb ve vodě a nezbytným předpokladem pro pozdější výuku plavání. Ukázky plavání zde:

Kurzy od 6 měsíců do 3 let

Hlavním cílem  je vybudovat u batolat, kojenců a předškoláků kladný vztah k vodě, naučit je potápět, skákat do vody, základům plavání a záchranným polohám.

Kurzy od 3 do 6 let

Tyto lekce pomáhají dětem k osamostatňování se nejen ve vodě. Kurzy jsou pro rodiče s dětmi. V lekcích děti pravidelně trénují plavecké dovednosti.

Tábor rodičů s dětmi

Tábor je určený pro rodiče a jejich děti (bez věkového omezení). Na programu jsou společné hry, soutěže, výlety, plavání, sportovní aktivity, karneval... Program je doplněn výtvarnými a rukodělnými dílničkami, jak pro děti, tak i pro rodiče. Účast na programu je dobrovolná.