plavání galerie kurzy osvědčení kontakt

Svitavy

Informace

Provozní řád kurzů byl zpracován na základě těchto dokumentů: Doporučené zásady pro pořádání kurzů, plavání, kojenců a batolat (státní zdravotní ústav 11/2001), vyhláška č.135/2004 Sb., kterou stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích, venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č.292/2006Sb., zákon č.258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Základní ustanovení:

Před zahájením kurzu jsou rodiče informováni o jeho průběhu, provozních a hygienických zásadách. Jsou seznámeni s pravidly pro omluvy a čerpání náhradních lekcí. Zavazují se dodržovat provozní řád, pokyny instruktorek a zásady pro vedení kurzu.
Zařazení dítěte do kurzu je provedeno pouze na základě řádně vyplněné přihlášky.
Za své děti nesou rodiče plnou zodpovědnost.
Do prostoru šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo.
Všem rodičům doporučujeme z bezpečnostních důvodů vstup bez řetízků, náušnic a jiných cenností.
Konzumování potravin je možné pouze v prostorách k tomu určených-aklimatizační místnost.