plavání galerie kurzy osvědčení kontakt

Litomyšl

Informace a pokyny pro rodiče dětí1. Kurzu se mohou účastnit pouze zdravé děti a rodiče. Do kurzů nemají přístup nemocné děti a osoby trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené a opilé. Pokud by rodič, dítě či doprovod vykazoval před lekcí zjevné známky nějakého onemocnění, je instruktor oprávněn zrušit dítěti lekci, případně celý kurz bez náhrady.
2. Nenoste na kurzy cenné věci, velké finanční částky a žádné skleněné věci.
3. Během lekce je s dítětem ve vodě pouze jedna osoba.
4. Každé dítě musí mít vlastní plavečky, doporučujeme neoprenové plavečky (neopren propustí moč z 60% a nedochází tak k nežádoucímu efektu, kdy plena nasákne, ztěžkne a znesnadňuje dětem pohyb) - při prvním kurzu je obdržíte zdarma od nás, nebo plavky s pevnou gumičkou kolem nožiček. Je zakázáno používat jednorázové plavečky BABYLOVE. Před každou lekcí musí být plavky rodiče i dítěte čistě vyprané.
5. Vezměte si s sebou plavky, pleny, ručníky, plaveckou čepici, plavecké brýle, oblíbenou hračku, hygienické potřeby.
6. Osoba, která Vás doprovází se též převleče do plavek nebo domácího oblečení a použije obuv vhodnou obuv.
7. Při činnosti ve vodě postupujete dle nálady dítěte a rad instruktorky plavání. Pokud dítě není ve vodě spokojené dohodněte se s instruktorkou plavání na dalším možném postupu.
8. Neustále dítě pozorujte, mluvte tichým a příjemným hlasem, usmívejte se, všímejte si, zda dítě nejeví známky prochladnutí.
9. Před vstupem do vody, se důkladně umyjte mýdlem a teplou vodou bez plavek. (Pokud se rodič bude potápět, umyje si vlasy.) Dítě umyjte také, hlavně zadeček.
10. Po provedení očisty děti i rodiče přecházejí na bazén, maximálně pět minut před zahájením lekce.
11. Po použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě a opláchnout ho pod tekoucí vodou.
12. Po ukončení výuky ve vodě se s dítětem osprchujte.
13. Dítě osušte osuškou, ouška vysušte buničitou vatou. Vysušte prsty u nohou (proti plísni).
14. Dětskou pokožku promasírujte olejíčkem.
15. Dodržujte pravidelnost a včasnost docházky. Jenom pravidelným opakováním, je možné si výukou dobře osvojit plavecké dovednosti.
16. Vždy když nejdete na hodinu je povinnost se omluvit.
17. Vstup do šatny vám bude umožněn 15 minut před zahájením výuky a po skončení výuky doporučujeme 20 minut setrvat v zázemí bazénu (pro kvalitní zchladnutí organismu).
18. V ceně kurzu není zahrnuto pojištění dítěte.
19. Nenechávejte svačit děti v herně bez dozoru, případné drobečky po svém dítěti ukliďte. Do prostoru šaten a herny nenoste žádné skleněné předměty. Před odchodem domů si po sobě ukliďte rozházené hračky, ostatní děti si také chtějí hrát v čisté a uklizené herně.
20. Natáčení a focení je povoleno pouze pro domácí použití.

PŘI PORUŠENÍ POKYNŮ, SI KAJMÁNEK VYHRAZUJE PRÁVO OKAMŽITÉHO VYLOUČENÍ Z KURZŮ BEZ MOŽNOSTI VRÁCENÍ KURZOVNÉHO!